fbpx

LED Barrisol Check-in

Hapësirat të reja LED Barrisol pas sporteleve të Check-in bien në sy të të gjithë udhëtarëve.
Hapësira ka një gjatësi prej 54.32 metrash dhe një lartësi prej 1.4 metrash dhe është i ndarë në 4 seksione. Një seksion ka një gjatësi prej 13.58 metrash.
Gëzohemi të marrim aplikimin e biznesit tuaj për një ose më shumë seksione.

Barrisol 1 - 07

Barrisol 08 - 15

Barrisol 16 - 21

Barrisol 22 - 30