Shërbimet

PROCESI I REKLAMËS

 

 

1. Planifikimi

Gjatë kësaj faze ne fokusohemi të gjejmë synimet biznesore të klientit, te cilat në mënyrë atraktive, mundohemi t’i transmetojmë tek audienca.

 

Pas përpilimit të kërkesave të klientit, hap pas hapi, ne përgadisim një skenografi dhe animacion të tillë, duke ju përshtatur audiencës së targetuar.

 

2. Realizimi

 

3. Lansimi

Me anë të kanaleve tona të distribuimit, ne bëjmë transmetimin e spoteve televizive në të gjitha kanalet e duhura, në kohën e duhur që të arrihet audienca sa më e lartë.

Falë veglave tona, në mënyrë kristalisht të qartë, ne i pasqyrojmë klientit statistikat dhe reagimet e audiencës, duke e dëshmuar plotësimin e plotë të synimeve të vendosura në hapin e parë.

4. Monitorimi

1. Planifikimi

Gjatë kësaj faze ne fokusohemi të gjejmë synimet biznesore të klientit, te cilat në mënyrë atraktive, mundohemi t’i transmetojmë tek audienca.

 

2. Realizimi

 

Pas përpilimit të kërkesave të klientit, hap pas hapi, ne përgadisim një skenografi dhe animacion të tille, duke ju pershtatur audiencës se targetuar.

 

3. Lansimi

Me anë të kanaleve tona të distribuimit, ne bëjmë transmetimin e spoteve televizive në të gjitha kanalet e duhura, në kohen e duhur që të arrihet audienca sa më e lartë.

 

 

4. Monitorimi

 

 

Falë veglave tona, në mënyrë kristalisht të qartë, ne i pasqyrojmë klientit statistikat dhe reagimet e audiencës, duke e dëshmuar plotësimin e plotë të synimeve të vendosura në hapin e parë.